dates
ezgif.com-gif-maker (5)

DIFFUSION 2019

Thema Diffusion 2019 yw Sain+Llun. Bydd yr ŵyl yn archwilio’r berthynas rhwng sain, ffotograffiaeth a chyfryngau lens a sut mae sain yn dylanwadu ar y ffordd y caiff delweddau  eu cyfryngu, cyflwyno a’u darllen yn ein diwylliant gweledol cyfoes; ac yn yr un modd, sut y gall cerddoriaeth fod yn brofiad gweledol yn ogystal â chlywedol.

Mae diddordeb gyda ni mewn gweithiau sy’n croesi’r ffiniau traddodiadol rhwng gwahanol gyfryngau a disgyblaethau celf, sy’n cyffroi cynulleidfaoedd mewn ffyrdd newydd ac ehangu rhychwant posibiliadau creadigol ffotograffiaeth a chyfryngau lens.

Diffusion 2019 yw’r bedwaredd mewn cyfres o wyliau a gynhelir gennym bob yn eilflwydd. Yn ystod yr ŵyl byddwn yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd, ymyriadau, sgriniadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn pob math o fannau a lleoliadau go iawn a rhithwyr. Yn ogystal â’r cynnwrf o gyfrannu’n uniongyrchol i’r ŵyl a bod yn rhan o ddigwyddiad â chyrhaeddiad rhyngwladol, mae Diffusion 2019 yn cynnig cymaint mwy –  cyhoeddiadau print ac arlein, gwefannau, cynnwys ar gyfer ffonau symudol a thrafodaethau ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Play Video

The Nemesis Machine

Stanza

Mae’r wyl ‘Diffusion Festival’ yn gyffrous iawn i groesawu Stanza i Gaerdydd ym mis Ebrill, 2019. Mae’r ‘Nemesis Machine’ yn galluogi i ymwelyr archwilio Caerdydd fel dinaslun seibrnetig – gosodiad sy’n esblygu ydyw sy’n cael ei actifadu gan ddata byw o’r ddinas.

Play Video

Go Home, Polish

Michal Iwanowski

Dilynwch y ffotograffydd adnabyddus Michal Iwanowski ar ei daith o 1900 cilometr ar draed o’i dŷ yng Nghaerdydd i’w gartref o’renw Mokrzeszów yng Ngwlad Pwyl. Penderfynodd ar y daith wedi iddo weld y geiriau ‘Ewch nol i Wlad Pwyl’ wedi eu hysgrifennu ar wal yn agos i’w dŷ. Cafodd y gân ‘Crwydro’ ei hysgrifennu a’i recordio gan y gymraes, Gwenno, fel ymateb i’r prosiect.

Play Video

Atgyfodi

John Rea

Mae ‘Atgyfodi’, gair sydd â ddau ddiffiniad saesneg sef ‘revive’ a ‘resurrect’, yn dod â sain a delwedd yr archif o Sain Ffagan, Yr Amgueddfa Werin Cymru, yn fyw.

Datgelir y rhaglen Iawn Chwefror 2019

Dilyn -diffusion